Zarezerwuj pobyt prywatny w sanatorium przez internet
Polskie sanatoria i uzdrowiska. Zarezerwuj Na mapie Zabiegi Last minute Profile lecznicze

Największy polski portal o sanatoriach i uzdrowiskach - 357 obiektów

     
Zapisz się na bezpłatny biuletyn o sanatoriach:
Będziesz na bieżąco informowany, o promocjach, nowych ośrodkach, turnusach rehabilitacyjnych i zmianach w serwisie.

Twój e-mail:

Naszą witrynę przegląda teraz 82 gości.
Tutaj jesteś: Sanatoria.org > Artykuły > Intensywna rehabilitacja poudarowa

Intensywna rehabilitacja poudarowa


Intensywna rehabilitacja poudarowa Nie ma wątpliwości co do tego, że rehabilitacja pacjentów po udarze jest niezbędna i przynosi korzyści. Nadal jednak nie ma rzetelnych badań określających te efekty w sposób skwantyfikowany, jak też nie ma zgodności co do tego, które ze stosowanych metod są najskuteczniejsze ani, jak długo i z jaką intensywnością powinny być stosowane, aby osiągnąć optymalny efekt.

 Według Deklaracji Helsingborgskiej 2006, celem rehabilitacji, jaki powinien zostać osiągnięty do 2015 r., jest uzyskanie w 3 miesiące po udarze niezależności w podstawowych czynnościach życia codziennego przez ponad 70% pacjentów.
Początkowy okres rehabilitacji w momencie wypisu z oddziału udarowego, powinien być zakończony ponowną oceną czynnościową i kwalifikacją pacjenta do dalszego, najbardziej dla niego odpowiedniego postępowania usprawniającego. Optymalny czas usprawniania pacjenta po udarze mózgu to pierwsze 3-6 miesięcy od momentu zachorowania, dlatego powinno się dążyć do maksymalnego wykorzystania tego czasu. Niemniej pacjenci w późniejszych okresach odnoszą również istotne korzyści z udziału w programie rehabilitacyjnym, pod warunkiem, że jest on intensywny i nakierowany na konkretne cele funkcjonalne.

Uzdrowisko Ustroń proponuje 21 dniowe turnusy intensywnej rehabilitacji poudarowej wychodząc na przeciw potrzebom  rehabilitacji  w tak zwanym etapie powrotu do zdrowia. To kolejny etap po okresie wstrząsu mózgowego rozpoczynający się pomiędzy drugim a szóstym tygodniem od wystąpienia udaru. Dzięki specjalistycznemu treningowi i odpowiedniej zachęcie osoba rehabilitowana może odzyskać utracone zdolności ruchowe oraz zwiększyć swoją niezależność we wszystkich aspektach życia codziennego. Termin „niezależność”, nie oznacza , iż osoba taka musi nauczyć się wykonywać wszystko sama. Chodzi o to aby dać jej szansę powrotu do normalnego życia oraz wykonywania możliwie jak największej liczby czynności bez niczyjej pomocy. Celem rehabilitacji jest podniesienie poziomu niezależności funkcjonalnej zwłaszcza po powrocie do domu i w środowisku życia.
Interdyscyplinarny zespół składający się z lekarza, fizjoterapeuty, pielęgniarki , psychologa opracował program pobytu w oddziale. Jest on oparty na obowiązujących standardach postępowania. Przed przyjęciem  do oddziału wypełniany jest wniosek o przyjęcie, w którym zawarte są wszystkie informacje które wskazują na stan pacjenta wypełniane przez lekarz. Druk można pobrać na naszej stronie internetowej www.uzdrowisko-ustron.pl . Pobyt przewidziany jest na 21 dni z możliwością przedłużenia. Wskazania: Stany po udarze mózgu – 3 – 8 tydzień od wystąpienia incydentu udarowego. Podstawowy pakiet IRPU obejmuje:
 Całodobową opiekę lekarsko – pielęgniarską. Na początku pobytu następuje badanie lekarskie oraz fizjoterapeutyczne. Wypełniana jest karta badania opracowana specjalnie dla potrzeb oddziału, w której na podstawie wykonanych testów funkcjonalnych określa się plan fizjoterapii. Diagnoza rehabilitacyjna to jeden z najistotniejszych elementów procesu rehabilitacji, który determinuje jego dalsze etapy. Pełna diagnoza rehabilitacyjna wymaga współpracy interdyscyplinarnego zespołu. Ma ona na celu ocenę charakteru i zakresu oraz wyjaśnienie mechanizmu zaburzeń, określenie zachowanych funkcji i umiejętności oraz ustalenie rokowania. Rozpoznanie powinno przyczynić się do zrozumienia obserwowanych zaburzeń, zrozumienia perspektywy pacjenta i identyfikację wszystkich czynników, które mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na proces rehabilitacji i jego późniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie np. rodzaj uszkodzenia mózgu, choroby towarzyszące, osobowość przed chorobowa, przed chorobowe funkcjonowanie, wiek, stan emocjonalny, zawód, sytuacja socjalna i rodzinna.
Z tego względu że fizjoterapia po udarze jest procesem ciągłym co oznacza m.in., że powinna być prowadzona kilkakrotnie w ciągu dnia (z uwzględnieniem potrzeb i możliwości pacjenta) każdy pacjent przebywający na pobycie w naszym oddziale ma zapewnione średnio 5 procedur dziennie w tym 2 razy dziennie formę kinezyterapii w tym minimum  1 godzinę indywidualnej pracy z terapeutą ukierunkowaną na odtworzeniu utraconej funkcji w formie pracy wg koncepcji PNF oraz neurorehabilitacji z użyciem metody NDT – Bobach. Fizjoterapeuci nie powinni ograniczać swojej interwencji do jednej koncepcji czy metody, ale powinni dobierać środki terapeutyczne najbardziej przydatne dla danego pacjenta.
 Inna kinezyterapia to ćwiczenia manualne  lub na przyrządach w zależności od wskazań. W ciągu dnia wykonywane są procedury z zakresu fizykoterapii miedzy innymi elektroterapia tj. tonoliza, elektrostymulacja, magnetoterapia,  ultrasonoterapia, światłolecznictwo, krioterapia, masaż w zależności od indywidualnych wskazań. Zabiegi z zakresu hydroterapii obejmują zajęcia indywidualne lub grupowe w wodzie w zależności od stanu. Kąpiele wirowe kończyn górnych
 i dolnych , masaż podwodny manualny lub mechaniczny. Inne zabiegi są dostępne również są dostępne z uwzględnieniem ewentualnych przeciwwskazań. Baza zabiegowa jest b. bogata obejmuję ok. 60 rodzajów  procedur. Zakładzie Przyrodoleczniczym wykonujemy ok. 5500 dziennie. Znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie oddziału. Opiekunowie medyczni służą pomocą w dowozie na zabiegi , asystują przy posiłkach oraz toalecie jeśli jest taka potrzeba.  W trakcie pobyty przewidziano konsultacje lekarza neurologa, logopedy, psychoterapeuty . Rehabilitacja neuropsychologiczna i logopedyczna powinna być traktowana jako swoisty i integralny element rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu.
Mogą być wykonane  podstawowe badania laboratoryjne (według potrzeb) Zakwaterowanie odbywa się w 2 lub 3 osobowych pokojach szpitalnych z odbiornikami TV oraz pełnym węzłem sanitarnym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych, 3 posiłki dziennie wg zaleconej diety (śniadanie, obiad, kolacja) Istnieje możliwość indywidualnej asysty opiekuna medycznego w ciągu całej doby za dodatkowa opłatą. W momencie konieczności istnieje możliwość wypisania wniosku na zaopatrzenia ortopedyczne. Szyny i łuski nie są zalecane rutynowo w celu poprawy funkcji ruchowych kończyny górnej. Pacjent winien posiadać własne zaopatrzenie higieniczne.

Link do obiektu:

Uzdrowisko Ustroń 

© 2006-2020 Grupa FOREX santoria.org
Strona główna   Dodaj ośrodek   Polityka prywatności   Regulamin   Mapa serwisu   Banner Sanatoria.org