Zarezerwuj pobyt prywatny w sanatorium przez internet
Polskie sanatoria i uzdrowiska. Zarezerwuj Na mapie Zabiegi Last minute Profile lecznicze

Największy polski portal o sanatoriach i uzdrowiskach - 350 obiektów

     
Zapisz się na bezpłatny biuletyn o sanatoriach:
Będziesz na bieżąco informowany, o promocjach, nowych ośrodkach, turnusach rehabilitacyjnych i zmianach w serwisie.

Twój e-mail:

Naszą witrynę przegląda teraz 121 gości.
Tutaj jesteś: Sanatoria.org > Artykuły > PORADNIK KURACJUSZA - WSZYSTKO O WYJEŹDZIE DO UZDROWISKA, POBYCIE W SANATORIUM I REHABILITACJI

PORADNIK KURACJUSZA - WSZYSTKO O WYJEŹDZIE DO UZDROWISKA, POBYCIE W SANATORIUM I REHABILITACJI


PORADNIK KURACJUSZA - WSZYSTKO O WYJEŹDZIE DO UZDROWISKA, POBYCIE W SANATORIUM I REHABILITACJI Znajdziesz tu odpowiedzi na różne pytania dotyczące wyjazdu do uzdrowiska, pobytu w sanatorium lub obiekcie rehabilitacyjno wypoczynkowym, np.
Jak wyjechać do sanatorium?
Co zabrać ze sobą?
Kto w uzdrowisku opiekuje się moim zdrowiem?
Z jakiego urzędu można starać się o dofinansowanie na wyjazd do sanatorium?
Jak wyjechać bez skierowania?
Które sanatorium lub obiekt rehabilitacyjno-wypoczynkowy wybrać?

Poniżej znajdują się poradniki, w celu ich przeczytania proszę kliknąć w odpowiedni poradnik.

 

Poradnik kuracjusza - jak wyjechać do sanatorium ze skierowania NFZ

Poradnik kuracjusza - jak wyjechać do sanatorium ze skierowania ZUS

Poradnik kuracjusza - jak wyjechać do sanatorium ze skierowania KRUS

Poradnik kuracjusza - jak wyjechać do sanatorium z dofinansowania PFRON

Poradnik kuracjusza - prywatny wyjazd do sanatorium


________________________________________________________________________

LECZENIE W UZDROWISKU

 

Dlaczego leczenie uzdrowiskowe?

 

W leczeniu chorób przewlekłych antybiotyki są zawodne, gdyż wcześnie przestają działać, inne leki wywołują groźne skutki uboczne często cięższe niż choroba podstawowa. Leczenie uzdrowiskowe nie powoduje skutków ubocznych, jest skuteczne, duże i stale się zwiększa.

 

Większości chorób przewlekłych nie można wyleczyć ani w szpitalu, ani w poradni ani też w uzdrowisku. Możemy jednak przynieść chorym ulgę w cierpieniach, poprawić ich jakość życia, przystosować ich do życia z chorobą.

 

Kto w sanatorium opiekuje się moim zdrowiem?

 

W zakładach lecznictwa uzdrowiskowego pracują lekarze specjaliści z balneologii i medycyny fizykalnej. Są to lekarze o wyższym, niż przeciętnym wykształceniu specjalistycznym. Lekarze ci posiadają bowiem 2 specjalizacje tj. podstawową kliniczną oraz uzdrowiskową. Pacjenci uzdrowiskowi są więc pod profesjonalną opieką w uzdrowisku i mogą czuć się bezpiecznie. Leczenie w uzdrowisku prowadzone jest zgodnie z profilem leczniczym zatwierdzanym przez Ministra Zdrowia.

 

Z jakich zakładów lecznictwa może skorzystać kuracjusz i co mu przysługuje lecząc się w uzdrowisku?

 

Pacjent w ramach leczenia uzdrowiskowego może skorzystać z następujących zakładów lecznictwa uzdrowiskowego:

  1. szpital uzdrowiskowy;
  2. sanatorium uzdrowiskowe;
  3. sanatorium lub szpital uzdrowiskowy dla dzieci;
  4. zakład przyrodoleczniczy;
  5. przychodnia uzdrowiskowa

W SZPITALU UZDROWISKOWYM PACJENTOWI PRZYSŁUGUJE:

a)            całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych;

b)            całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska;

c)            realizacja przewidzianych programem leczenia zabiegów przyrodoleczniczych i leczenia farmakologicznego;

d)           korzystanie z naturalnych surowców leczniczych oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego;

e)            edukacja zdrowotna;

 

W SANATORIUM UZDROWISKOWYM PACJENTOWI PRZYSŁUGUJE:

a)            całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych;

b)            opieka lekarska i całodobowa opieka pielęgniarska;

c)            realizacja przewidzianych programem leczenia zabiegów przyrodoleczniczych z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego;

d)           świadczenia profilaktyczne;

e)            edukacja zdrowotna;

 

W SANATORIUM UZDROWISKOWYM DLA DZIECI PACJENTOWI PRZYSŁUGUJE:

a)            całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych;

b)            opieka lekarska i całodobowa opieka pielęgniarska;

c)            realizację przewidzianych programem leczenia zabiegów przyrodoleczniczych z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego;

d)           świadczenia profilaktyczne;

e)            świadczenia opiekuńcze;

f)             edukacja zdrowotna;

 

W PRZYCHODNI UZDROWISKOWEJ PACJENTOWI PRZYSŁUGUJE:

a)            ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w tym świadczenia profilaktyczne z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych zleconych przez lekarza

b)            edukacja zdrowotna;

 

Jakie są przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego?

 

Lekarz kierując i kwalifikując pacjenta na leczenie uzdrowiskowe opiera się na wskazaniach i przeciwwskazaniach do leczenia uzdrowiskowego. Zarówno wskazania i jak i przeciwwskazania są analizowane indywidualnie w odniesieniu do każdego pacjenta.

W razie istnienia przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego lekarz może skierować pacjenta na konsultację do właściwego lekarza specjalisty.

 

PRZECIWWSKAZANIA OGÓLNE I KARDIOLOGICZNE DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO

 

1.

Ostre choroby zakaźne;

2.

Choroby zakaźne (czynna gruźlica, choroby weneryczne, choroby pasożytnicze, grzybica, świerzb, owsica, lamblioza);

3.

Ogniska zapalne (ropne zapalenie migdałów, ropne zapalenie zatok obocznych nosa, ropnie okołozębowe, grzybice skóry);

4.

Wirusowe zapalenia wątroby oraz objawy żółtaczki;

5.

Choroby mające istotne wskazania do zabiegów chirurgicznych w trybie ostrym (kamica pęcherzyka żółciowego, kamica nerki, zwężenie odźwiernika, krwawienia z przewodu pokarmowego, przepuklina ze skłonnością do uwięźnięcia i inne);

6.

Pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania;

7.

Niewydolność wątroby;

8.

Skazy krwotoczne;

9.

Choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe znaczne i głębokie;

10.

Głębokie zaburzenia osobowości i zachowania stwarzające problemy w funkcjonowaniu społecznym;

11.

Organiczne zaburzenia psychiczne upośledzające funkcje poznawcze,

12.

Zniedołężnienie, całkowita niesprawność do samoobsługi;

13.

Choroby wyniszczające układowe;

14.

Ciężkie stany ogólne z przeciwwskazaniami do transportu;

15.

Nietrzymanie moczu i kału dużego stopnia (cewnikowanie na stałe pęcherza);

16.

Zespół uzależnienia od alkoholu, uzależnienie od substancji psychoaktywnych;

17.

Padaczka z częstymi napadami (jeden raz w miesiącu lub częściej, padaczka skroniowa);

18.

Czynna choroba nowotworowa;

19.

Stany w przebiegu leczenia operacyjnego lub zachowawczego czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych i nowotworów nerki, jeżeli leczenie uzdrowiskowe ma nastąpić przed upływem 5 lat, w przypadku pozostałych chorób nowotworowych przed upływem 1 roku od zakończenia leczenia;

20.

Ciąża i okres karmienia;

21.

Choroby niedokrwienne serca takie jak:

a)

stabilna choroba niedokrwienna serca w stadium III-IV według CCS – stopień ograniczenia codziennej aktywności życiowej,

b)

niestabilna choroba niedokrwienna serca,

c)

zawał mięśnia sercowego,

d)

chorzy w pierwszych dwóch tygodniach po zawale,

e)

chorzy ze znacznie upośledzoną funkcją skurczową < 35%,

f)

chorzy po zawale z wybitnie dodatnią próbą wysiłkową;

22.

Zaburzenia rytmu serca takie jak:

a)

zespół chorego węzła zatokowego bez zabezpieczenia stymulatorem układu przewodzącego,

b)

utrwalone migotanie przedsionków bez odpowiedniego leczenia przeciwzakrzepowego lub z niewydolnością krążenia,

c)

zespół preekscytacji z częstymi napadami migotania przedsionków lub częstoskurczów nawrotnych,

d)

migotanie komór w wywiadzie z wyjątkiem migotania komór we wczesnej fazie zawału i w wyniku ostrych zaburzeń elektrolitowych,

e)

częstoskurcz utrwalony w badaniu holterowskim (ponad 30 sekund) lub częste napady częstoskurczu w wywiadzie związane z organiczną choroba serca,

f)

częstoskurcz nieutrwalony, salwy i pary pobudzeń dodatkowych;

23.

Zaburzenia przewodzenia: blok przedsionkowo-komorowy III stopnia bez zabezpieczenia układem stymulującym oraz bloki trójpęczkowe pęczka Hisa;

24.

Choroby mięśnia sercowego w fazie ostrej;

25.

Kardiomyopatia rozstrzeniowa z towarzyszącą niewydolnością krążenia;

26.

Infekcyjne zapalenie wsierdzia;

27.

Nadciśnienie tętnicze 3 stopnia z dwoma i więcej czynnikami ryzyka, w fazie złośliwej oraz w fazie powikłań narządowych takich jak: niewydolność serca III-IV według NYHA oraz niewydolność nerek;

28.

Stany endokrynologiczne w zakresie przysadki, tarczycy i nadnerczy w okresie niewyrównania hormonalnego.

 

PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO DZIECI


Przy kierowaniu i kwalifikowaniu dzieci do leczenia uzdrowiskowego obowiązują przeciwwskazania takie, jak przy kierowaniu osób dorosłych, oraz dodatkowo: 

 

-

upośledzenia umysłowe znaczne lub głębokie; 

-

zespół Downa powodujący znaczny i głęboki niedorozwój; 

-

padaczka – z uwzględnieniem stanu klinicznego i częstotliwości napadów; 

-

wady serca siniczne i warunkowo siniczne; 

-

schorzenia wymagające specjalnej, indywidualnej opieki (niewidomi, głuchoniemi) - tylko w przypadku braku opiekuna; 

-

wady wrodzone ograniczające w znacznym stopniu czynności organizmu lub poszczególnych narządów; 

-

ropne zmiany na skórze.

© 2006-2024 Grupa FOREX santoria.org
Strona główna   Dodaj ośrodek   Polityka prywatności   Regulamin   Mapa serwisu   Banner Sanatoria.org