Zarezerwuj pobyt prywatny w sanatorium przez internet
Polskie sanatoria i uzdrowiska. Zarezerwuj Na mapie Zabiegi Last minute Profile lecznicze

Największy polski portal o sanatoriach i uzdrowiskach - 356 obiektów

     
Zapisz się na bezpłatny biuletyn o sanatoriach:
Będziesz na bieżąco informowany, o promocjach, nowych ośrodkach, turnusach rehabilitacyjnych i zmianach w serwisie.

Twój e-mail:

Naszą witrynę przegląda teraz 96 gości.
Tutaj jesteś: Sanatoria.org > Artykuły > Wyjazd do sanatorium z KRUS

Wyjazd do sanatorium z KRUS


Wyjazd do sanatorium z KRUS Nie każdy rolnik ubezpieczony wie, że wyjazd do sanatorium może refundować Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kto może wyjechać do sanatorium z dofinansowania KRUS?

Pobyt w sanatorium dofinansowany z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest przewidziany dla rolników pracujących, którzy są zagrożeni utratą zdolności do pracy oraz dla rolników posiadających prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.

KRUS, zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwości korzystania z rehabilitacji leczniczej. Jest ona organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach lub Ośrodkach Rehabilitacji Rolników KRUS oraz zakładach rehabilitacji leczniczej, z którymi Kasa współpracuje.
W czasie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

Cele rehabilitacji prowadzonej przez KRUS

Głównym celem rehabilitacji prowadzonej w KRUS jest zapobieganie niepełnosprawności lub ograniczenie jej do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy w gospodarstwie już utraciły – jej przywrócenie.

W jaki sposób można uzyskać wniosek KRUS?

Rolnik chcący skorzystać z wyjazdu do sanatorium, powinien udać się do swojego lekarza prowadzącego z prośbą o wypisanie wniosku ze wskazaniami do rehabilitacji. Do wniosku muszą być dołączone niezbędne badania zlecone przez lekarza. Taki wypełniony wniosek rolnik składa (osobiście lub wysyła pocztą) we właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy. Wnioski są rejestrowane i sprawdzane. Jeśli zostaną zaakceptowane rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu. Gdy wyrazi zgodę na proponowany termin i miejsce wyjazdu otrzymuje skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Kto może starać się o taki wniosek?

O skierowanie do sanatorium mogą się ubiegać:

- Kobiety, które nie ukończyły 60 lat i mężczyźni, którzy nie ukończyli 65 lat oraz spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1. Podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
2. Podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej),
3. Mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji

Kto wyjedzie w pierwszej kolejności?

1. Osoby, dla których potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy pracy rolniczej.
2. Osoby, którym ustalono prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy, trwającej dłużej niż 180 dni, a lekarz rzeczoznawca Kasy lub komisja lekarska Kasy orzekli wskazania do rehabilitacji leczniczej.

Jak często można korzystać z rehabilitacji?

Nie częściej niż co 12 miesięcy, wyjątkiem są osoby, które mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni, a także osobom mającym ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym można przyznać świadczenie zdrowotne, jakim jest rehabilitacja, ponownie po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

Czy rolnik ponosi jakieś koszty wyjazdu?

KRUS ponosi całkowity koszt rehabilitacji leczniczej ubezpieczonego, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz koszt przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem, do wysokości kosztu przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej.
Skierowanie jest. Co dalej?
Nie musisz rezerwować turnusu ponieważ pobyt jest już zarezerwowany dla Ciebie. Dowodem jest skierowanie w dane miejsce w odpowiednim czasie. KRUS sam kontaktuje się z obiektem do którego masz wyjechać.

© 2006-2021 Grupa FOREX santoria.org
Strona główna   Dodaj ośrodek   Polityka prywatności   Regulamin   Mapa serwisu   Banner Sanatoria.org